Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia
 

 
 
 
  műhely    » Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia
év 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2017   
szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v x z ö   
címek a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v z ö ü   
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


keresés

szerző:
cím:
kivonat:
szekció:adatlap

Pál Ferenc

» Szekció: Fizika
» Bemutatás éve: 2009
» Cím: Prímkeresés villogó áramkörökkel
» Intézmény: BBTE, FiK, orvosi fizika szak, III. év
» Minősítés: 3 díj
» Témavezető: dr. Néda Zoltán professzor BBTE, FiK, Elméleti és számítógépes fizika tanszék

» Kivonat:
A számítástechnika fejlődése nemkonvencionális számítástechnikai módszerek kifejlesztését igényli. Az exponenciális számítási sebességnövekedés fenntartása, a növekvő hődisszipáció kezelése, a mesterséges intelligencia kifejlesztése és a gyakorlati szempontbél fontos NP-teljes és NP-nehéz feladatok kezelése sok esetben lehetetlen a klasszikus bináris architektúrára épülő számítási paradigmáinkkal. A már-már klasszikusnak nevezhető kvantum-, DNS- és CNN-számítógép ötletek mellett a számítástechnika számos más új úttal is próbálkozik. A jövő a párhuzamos multiprocesszálás irányában van. Ígéretes lehetőségeket rejtenek a sokrészecske-rendszerekben megfigyelt kollektív viselkedések. A számítástechnika jövője így bizonyos mértékben a fizikusok, biológusok és kémikusok kezében is van. Ezen dolgozat keretében egy villogó áramkörsokaságban levő kollektív viselkedést használunk fel prímszámok keresésére. A rendszer és az algoritmus egyszerűsége didaktikusan szemlélteti azon számítástechnikai lehetőségeket, amelyek az egyszerű és kölcsönható rendszerek kollektív viselkedésében rejlenek.

» Teljes dolgozat: [PDF]

Pál Ferenc

» Szekció: Fizika
» Bemutatás éve: 2008
» Cím: Tüzelő oszcillátorok szinkronizációja
» Intézmény: BBTE, FiK, fizika szak, II. év
» Minősítés: 3 díj
» Témavezető: dr. Néda Zoltán professzor, BBTE, FiK, Elméleti és számítógépes fizika tanszék

» Kivonat:
A szinkronizáció a természet minden szintjén megtalálható, a mikroszkopikustól a makroszkopikusig. A tüzelő oszcillátorok modelljét azon szinkronizációra képes rendszerek leírására dolgozták ki, amelyek elemei egymással impulzusszerű csatolásban vannak. Dolgozatom középpontjában egy szimulációs program áll, amellyel könnyedén vizsgálható egy tüzelő oszcillátorokból álló rendszer viselkedése a különböző paraméterek változtatásának függvényében. Megfigyelhető, ahogyan az oszcillátorok szinkronizálódnak, és a rendszer fázisátalakuláson megy át vagy más paraméter-beállítás esetén megmarad a rendezetlenség. Így sokkal inkább kísérletivé válik egy ilyen oszcillátorrendszer viselkedésének tanulmányozása, ami különben hosszas matematikai analízist igényelne.

» Teljes dolgozat: [PDF]

Simon Tímea, Molnár Botond, Pál Ferenc

» Szekció: Pszichológia és neveléstudományok
» Bemutatás éve: 2007
» Cím: Az iskolai fizikatanulás minőségének javítása a fejlesztő értékelés módszerével
» Intézmény: BBTE, FiK, Orvosi fizika szak, II. év; BBTE, FiK, fizika-informatika szak, II. év; BBTE, FiK, fizika szak, I. év
» Minősítés: dicséret
» Témavezető: dr. Kovács Zoltán adjunktus

» Kivonat:
Dolgozatunk a fizika tanulásával kapcsolatos, személyre szabott fejlesztő értékelésre ad példát, összekapcsolva azt a szummatív (minősít?) értékeléssel.Kutatási témánk a fizikatanulás eredményességének növelésével, az IKT (információs és kommunikációs technika) programok eszközeinek a felhasználásával, a fejlesztő értékelés egyénre szabott módszerének alkalmazásával, az elért eredmények vizsgálatával kapcsolatos.A jelenlegi időszakban összehasonlító felmérést végzünk két oktatási módszer között. Az első módszer a tanulók egyéni munkáján alapszik, azaz különböző oktatóprogramok, internet használatával megoldást kell találniuk egy személyre szabott feladatra. A második módszer alapja a csoportmunka. A diákok 4-5 fős csoportokban, kísérleti eszközök felhasználásával, interaktívan próbálnak megoldást találni egy érdekes feladatra, amelynek megoldását a többi csoport tagjainak is bemutatják. "

» Teljes dolgozat: [PDF]

Vissza

 
 
kapcsolódó
» mi ez?
» rövidítések
» felhívás az ETDK résztvevőihez
 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék