Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia
 

 
 
 
  műhely    » Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia
év 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2017   
szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v x z ö   
címek a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v z ö ü   
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


keresés

szerző:
cím:
kivonat:
szekció:adatlap

Pascui Andrea Éva

» Szekció: Kémia
» Bemutatás éve: 2008
» Cím: Kén- és nitrogéntartalmú heterociklusok szupramolekuláris kémiája
» Intézmény: BBTE, KVmK, kémia szak, IV. év
» Minősítés: 2 díj
» Témavezető: dr. ing. Monica M. Venter docens, BBTE, KVmK, Szervetlen kémia tanszék

» Kivonat:
Az elmúlt évben a (3H-2-tioxo-1,3,4-tiadiazol-5-il) tioecetsav alkáliföldfémekkel képzett komplexeivel foglalkoztam. A kutatás során kiderült, hogy a komplexek szupramolekuláris szerkezetének kialakításában a ligandumnak nagy szerepe van. Ezért úgy gondoltuk, hogy érdemes magával a ligandummal és ennek származékaival részletesebben foglalkozni. Ennek érdekében előzetesen a 1,3,5-tritio-2,4,6-triazin és ennek komplexeinek szakirodalmát tanulmányoztam. A (3H-2-tioxo-1,3,4-tiadiazol-5-il) tioecetsavból kiindulva három származékot terveztünk, amelyekben az EH-csoportok (E = N, O) protonjait fokozatosan szénhidrogéngyökökkel (R = Et, Ph) cseréltük le, annak érdekében, hogy az intermolekuláris hidrogénkötéseket megszüntetve a S S-kölcsönhatások jelentőségét vizsgálhassuk a szupramolekuláris konstrukciókban. A két protont tartalmazó (1) és a teljesen szubsztituált (2) vegyületek krisztallográfiai vizsgálata bebizonyította, hogy az 1 vegyület szupramolekuláris szerkezetét főleg hidrogénkötések, amíg a 2 vegyületét S S-kölcsönhatások uralják.

» Teljes dolgozat: [PDF]

Pascui Andrea Éva

» Szekció: Kémia
» Bemutatás éve: 2007
» Cím: Új Ca és Sr (3H-2-tioxo-1,3,4-tiadiazol-5-yl)-tioacetátok: előállítás és kristályszerkezet
» Intézmény: BBTE, KVmK, kémia szak, III. év
» Minősítés: 1 díj
» Témavezető: dr. Monica M. Venter docens

» Kivonat:
A kutatócsoportunk célja Bismutiol I származékok, valamint ezek komplex vegyületeinek koordinatív viselkedésének, illetve szupramolekuláris szerkezetének tanulmányozása. Az egyik ilyen heterociklikus vegyület a (3H-2-tioxo-1,3,4-tiadiazol-5-yl)tioecetsav. A komplexeket a ligandum mononátriumsójának kalcium- és stronciumkloriddal való reakciójából állítottam elő, [M(H2O)5L2], L = C2N2HS3CH2COO-, M = Ca és Sr. A vegyületek jellemzése fizika-kémiai módszerekkel és IR spektroszkópiával történt. A molekulaszerkezetek egykristályokon végzett röntgensugár-diffrakcióval voltak meghatározva. Az egyik komplexben megfigyelhető a dimer, a másikban a polimer szerkezet. Mindkét ligandum deprotonálódása a karboxilcsoporton következett be, a karboxilcsoport mégis csak az egyik esetben képzett kelátgyűrűt. A komplexek szilárd fázisban, a hidrogénkötések, illetve a S×××S kölcsönhatásoknak köszönhetően háromdimenziós szupramolekuláris szerkezetet hoztak létre. "

» Teljes dolgozat: [PDF]

Vissza

 
 
kapcsolódó
» mi ez?
» rövidítések
» felhívás az ETDK résztvevőihez
 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék