Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia
 

 
 
 
  műhely    » Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia
év 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2017   
szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v x z ö   
címek a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v z ö ü   
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


keresés

szerző:
cím:
kivonat:
szekció:adatlap

Zih Otília Valéria

» Szekció: Zeneművészet és zenetudományok
» Bemutatás éve: 2007
» Cím: Fejezetek a százhúsz éves Nagyvárad-újvárosi Énekkar történetéből
» Intézmény: PKE, BTK, Zenepedagógia szak, IV. év
» Minősítés: 2 díj
» Témavezető: dr. Kristófi János Zsigmond adjunktus

» Kivonat:
A Nagyvárad-újvárosi református énekkar történetének felkutatása folyamatban van. A 19-20. század fordulójának napilapjaiban megjelent írások alapján sikerült a kórus életének legfontosabb adatait összegyűjtenem. Amikor kezdett összeállni a kép, és megjelent a szemeim előtt a 20-as, 30-as évek polgári világa, akkor döbbentem rá, milyen komoly és aktív kórusélet folyt városunkban. A gyülekezeti kórusok, polgári dalárdák nagy felelősséggel és komoly felkészültséggel vettek részt az országos dalosversenyeken, de a templomi kórusok az ünnepi alkalmakon is példásan helytálltak, és a város büszkeségeinek számítottak. Jótékonysági estek, bálok vagy csak a maguk szórakoztatását szolgáló dalestek mind a közösségi érzést erősítették és a magyar dal hagyományait ápolták.A legnagyobb meglepetés akkor ért, amikor a templom sekrestyéjében régi, porosodó iratok Csipkerózsika-álmából mázsányi kotta került elém, régi énekeskönyvek és kórusnaplók nyitották meg előttem az 1886-ban alakult énekkar történetéhez vezető utat. Nyilvánvaló, hogy a hatalmas mennyiségű régi irat feldolgozása több hónapot vesz majd igénybe. Jelen dolgozatomban az egyházközség megalakulásának történetét, a kórus életének legfontosabb állomásait, emlékezetes fellépéseit említem az Újvárosban százhúsz éven át szolgált kántorok névsorával, a felhasznált kottaanyag általános egyházzenei és zenetörténeti ismertetésével. "

Zih Otília Valéria

» Szekció: Zeneművészet és zenetudományok
» Bemutatás éve: 2006
» Cím: Az 1921- es Református Énekeskönyv
» Intézmény: PKE, ATMK, zenepedagógia szak, IV. év
» Minősítés: 2. díj
» Témavezető: drd. Kristófi János Zsigmond adjunktus, PKE, ATMK, Zene Tanszék

» Kivonat:
Csomasz Tóth Kálmán szavaival ma is megkérdezhetjük: hagyománynak tekinthető-e egy olyan gyülekezeti éneklési mód, amely egy ezelőtt 85 évvel megjelent énekeskönyvre támaszkodik, és amely egy alapvetően hibás, torz dallamokkal, teológiailag és irodalmilag gyenge szöveggel jelent meg és már megjelenésekor elavult volt?
Mire épülhet a haladás?
Az 1921-es énekeskünyv hiányosságait korán felismerve 1939-ben Jugoszláviában, majd 1948-ban Magyarországon jelent meg minden idők eddigi legjobb református énekeskönyve. 1996-ban, ezelőtt tíz évvel pedig megjelent a Magyar Református Énekeskönyv, amely egységesíteni próbálta minden magyar egyháztest református énekeit, a közös éneklés elősegítésének szándékával, visszahozva sok olyan értéket, amely kimaradt az 1921-es énekeskönyvből.
Haladást csak jó hagyományra lehet építeni. A magyar református egyházzenének a reformátori hagyományokra kell épülnie, ugyanúgy a kántorképzésnek is egy jó énekeskönyvre kell támaszkodnia.
Dolgozatomban az 1921-es énekeskönyv történetét, szerkezetét vizsgálom, öszehasonlítva 85 év különböző kiadásait és egybevetve az 1948-as magyarországi, valamint az 1996-os Magyar Református Énekeskönyvvel.

» Teljes dolgozat: [PDF]

Vissza

 
 
kapcsolódó
» mi ez?
» rövidítések
» felhívás az ETDK résztvevőihez
 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék