Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia
 

 
 
 
  műhely    » Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia
év 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2017   
szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v x z ö   
címek a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v z ö ü   
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


keresés

szerző:
cím:
kivonat:
szekció:adatlap

Pál Emese

» Szekció: Művészettörténet
» Bemutatás éve: 2010
» Cím: Örmény szentek ábrázolásai a szamosújvári Szentháromság-templom gyűjteményéből
» Intézmény: BBTE, TFK, kulturális örökségvédelem szak, mesteri képzés, II. év
» Minősítés: 1 díj
» Témavezető: drd. Kovács Zsolt tanársegéd, BBTE, TFK, Művészettörténet tanszék

» Kivonat:
“A szamosújvári Szentháromság-templom — ismertebb nevén örmény nagytemplom — karzatán, illetve az örmény katolikus plébánia termeiben gazdag egyházművészeti gyűjtemény található, mely nagyrészt a XVIII-XIX. században készült vallásos témájú festményeket, portrékat, címereket, faszobrokat és fadomborműveket foglal magában. A helybeli közösség megrendelésére készült emlékek és az Örmény Múzeum Egyesület által a XX. század elején begyűjtött tárgyak nemcsak a művészi kvalitás szempontjából érdemelnek figyelmet, hanem az erdélyi örmények kultúrájának megismeréséhez is hozzásegítenek.
Dolgozatomban a gyűjtemény bemutatása után három, örmény szenteket megjelenítő festményt emelek ki, melyek az örmény hagiográfia legismertebb témáit, Trdat király megkeresztelését Világosító Szent Gergely által, Szent Hripszimé mártíromságát és Meszrop Masztoc vardapetet ábrázolják. A képeket ikonográfiai megközelítésben vizsgálom, emellett kitérek ezen szentek kultuszára is az erdélyi örmények körében.“

» Teljes dolgozat: [PDF]

Pál Emese

» Szekció: Művészettörténet
» Bemutatás éve: 2009
» Cím: A brassói Pop család alsócsernátoni munkái
» Intézmény: BBTE, TFK, kulturális örökségvédelem szak, mesteri képzés, I. év
» Minősítés: 1 díj
» Témavezető: drd. Kovács Zsolt tanársegéd BBTE, TFK, Művészettörténet tanszék

» Kivonat:
Dolgozatom témája egy tágabb kutatási körbe illeszkedik, amelyben egy brassói román oltárkészítő család székelyföldi munkásságát vizsgáltam. Az ortodox vallású Pop család a XIX. század 20-as éveitől kezdődően római katolikus templomok belső berendezésének elkészítésére kap megbízást.
Az alsócsernátoni római katolikus templom oltárát, szószékét Nicolae Pop (Papp Miklós) készíti egy helyi birtokos, Zámbler János kanonok megrendelésére. Érdekes jelenséggel találkozhatunk, mivel az 1844-ben felépített templomban oltár helyett egy nagyméretű falfestmény állt, a pár év múlva készült oltárkép ennek mintájára készül. Itt tűnik fel először a család legtehetségesebb tagja, a bécsi akadémián végzett Mişu Popp is, akinek a megrendelő, Zámbler János akadémikus stílusban festett portréját köszönhetjük. Figyelmet érdemelnek a töredékesen fennmaradt üvegfestmények is. Dolgozatomban tehát a mesterekre és a kor erdélyi művészetére kiterjedő, tágabb kontextusba helyezve venném szemügyre az alsócsernátoni templom berendezéseit.

» Teljes dolgozat: [PDF]

Pál Emese

» Szekció: Művészettörténet
» Bemutatás éve: 2008
» Cím: Alcsíki templomi berendezések a XIX. század első felében
» Intézmény: BBTE, TFK, művészettörténet szak, III. év
» Minősítés: 1 díj
» Témavezető: drd. Kovács Zsolt tanársegéd, BBTE, TFK, Művészettörténet tanszék

» Kivonat:
Dolgozatom témájául a csíksomlyói és az alcsíki körzetben levő, a XIX. század első felében készült, a barokk és a klasszicizmus közötti átmenet sajátos stílusjegyeit magán viselő oltár- és szószéktípus elemzését, elterjedésének vizsgálatát választottam. B. Nagy Margit azon feltevéséből indultam ki, mely szerint ebben az időszakban Hoffmayer Simon szobrász stílusát követő oltárkészítő műhely működött a Székelyföld ezen régiójában. A kutatásom tárgyát képező csíksomlyói, csíkkozmási, csíkszentmártoni, csíkmenasági és tusnádi templomok egymáshoz igen hasonló, falusias jellegű oltárai, szószékei 1832 és 1858 közötti időszakban készültek, és úgy tűnik, hogy nagyrészüket ugyanannak a mesternek a nevéhez köthetjük. A berendezések stíluskritikai összehasonlításával, levéltári kutatásokra alapozva, dolgozatomban tisztázni szeretném ennek az emléktípusnak a létrejöttét, egymáshoz való kapcsolatát.

» Teljes dolgozat: [PDF]

Vissza

 
 
kapcsolódó
» mi ez?
» rövidítések
» felhívás az ETDK résztvevőihez
 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék