Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia
 

 
 
 
  műhely    » Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia
év 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2017   
szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v x z ö   
címek a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v z ö ü   
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


keresés

szerző:
cím:
kivonat:
szekció:adatlap

Szilágyi Brigitta

» Szekció: Néprajz
» Bemutatás éve: 2009
» Cím: Társadalmi viszonyok a szilágysámsoni szőlőgazdálkodásban
» Intézmény: BBTE, BtK, néprajz-magyar szak, III. év
» Minősítés: 2 díj
» Témavezető: dr. Szabó Árpád Töhötöm tanársegéd, dr. Gazda Klára ny. Docens BBTE, BtK, Magyar néprajz és antropológia tanszék BBTE, BtK, Magyar néprajz és antropológia tanszék

» Kivonat:
Dolgozatom a szőlőgazdálkodásban megnyilvánuló társadalmi viszonyok vizsgálatára vállalkozik, mely gazdálkodási ág a kutatott település identitás-meghatározó jegye. Az identitást jelölő címek (Sámson a jó borok, a hagyományos szőlőtermesztés hazája stb.) azt feltételezik, hogy a településen egységes szőlőgazdálkodási forma működik, amely a kiérdemelt címet igazolja. E feltételezést és a racionális, tradicionális gazdálkodás kérdését szem előtt tartva vizsgálom a sámsoni gazdaságtípusokat a kollektívgazdálkodás megszűntétől napjainkig. A gazdasági-társadalmi rétegekbe, gyökerező gazdaságok közti különbségek (földterület, szőlőfajok, technológia, a termény minősége, kereskedelem) és viszonyok igazolják, hogy a közösségről forgalmazott egységes képet közel sem mindegyik társadalmi réteg, gazdaságtípus képviseli. A közösség életformáját és kultúráját meghatározó gazdálkodási ág a tradicionális gazdálkodás felé halad, s a reális gazdálkodást csupán néhány gazda képes fenntartani.

» Teljes dolgozat: [PDF]
» Mellékletek: [PDF_1], [PDF_2], [PDF_3]

Szilágyi Brigitta

» Szekció: Néprajz
» Bemutatás éve: 2008
» Cím: Egy XX. századi néptanító lokális mítosza
» Intézmény: BBTE, BtK, néprajz-magyar szak, II. év
» Minősítés: dicséret
» Témavezető: dr. Keszeg Vilmos professzor, BBTE, BtK, Magyar néprajz és antropológia tanszék

» Kivonat:
Dolgozatom a két világháború között Szilágysámsonban tevékenykedő néptanító kultuszának vizsgálatára vállalkozik. Az állam a tanítókra bízza az analfabetizmus megszüntetését, a falufejlesztés és az iskolaszervezés feladatát. Az önfeláldozó munka által válik a tanító a közösség és a nemzet „hősévé”, a nemzet napszámosává. E jól megformált tanítóképbe épül Éltető János sámsoni kántortanító tevékenysége is. Erőteljes népnevelői és kulturális munkát folytat. A közösség emlékezetében mítosszá szerveződik életpályája és az általa képviselt kor. Személye és tevékenysége messianisztikus metaforákkal jelzett. É. J. mítosza közösségi identitást formáló, modelláló és szocializáló funkciót tölt be, valamint erős a normatív jellege. A mítosz kultiválását az teszi szükségessé, hogy tartalmazza azon eszméket, amiket a közösség értéknek tekint, s ezek függvényében szándékszik szervezni jövőjét. Ezért a krízishelyzetekben szükségessé válik újramondása akár figyelmeztetésül, akár magyarázatként vagy a kimondott szó hitelesítéseként.

» Teljes dolgozat: [PDF]
» Mellékletek: [PDF_1], [PDF_2]

Vissza

 
 
kapcsolódó
» mi ez?
» rövidítések
» felhívás az ETDK résztvevőihez
 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék