Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia
 

 
 
 
  műhely    » Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia
év 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2017   
szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v x z ö   
címek a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v z ö ü   
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


keresés

szerző:
cím:
kivonat:
szekció:adatlap

Deák Attila

» Szekció: Szociológia és antropológia
» Bemutatás éve: 2010
» Cím: Gazdasági etnocentrizmus és etnikai fogyasztás Erdélyben
» Intézmény: BBTE, SzSzMK, szociológia szak, III. év
» Minősítés: 1 díj
» Témavezető: drd. Csata Zsombor tanársegéd, BBTE, SzSzMK, Szociológia tanszék

» Kivonat:
“A gazdaságszociológia egy népszerű témája a társadalmilag beágyazott, nem mindig egy racionális mérlegelést követő, gazdasági cselekvés, többek között például fogyasztói döntések. Ilyen az etikai fogyasztásnak nevezett fogyasztói magatartás, amely során az egyén etikai, környezetvédelmi megfontolásokból választ vagy bojkottál bizonyos termékeket. Ennek analógiájára talán beszélhetünk etnikai fogyasztásról is, amely során a választási szempont a termék vagy szolgáltatás valamilyen etnikumúként való azonosítása.
Dolgozatunkban egy Románia teljes lakosságára reprezentatív valamint egy saját, kolozsvári egyetemisták körében végzett, kérdőíves kutatás alapján az erdélyi magyarság gazdasági etnocentrizmusának mértékére és lehetséges magyarázataira keressük a választ.“

» Teljes dolgozat: [PDF]

Deák Attila

» Szekció: Szociológia és antropológia
» Bemutatás éve: 2009
» Cím: Kolozsvári egyetemisták származása és jövőtervei gazdasági és kulturális tőke függvényében
» Intézmény: BBTE, SZSZMK, szociológia szak, II. év
» Minősítés: 1 díj
» Témavezető: dr. Veress Valér docens BBTE, SZSZMK, Szociológia tanszék

» Kivonat:
Dolgozatom témája szerteágazó, több problémát érint. Vizsgálódásom alanyai kolozsvári - román és magyar - egyetemisták, tárgya pedig azok származása, társadalmi helyzete, jövőterveik, jövőstratégiáik és az ezeket befolyásoló tényezők. Ezen témakörök hosszú idő óta tudományos vizsgálat tárgyai, elsősorban az ifjúságszociológia és az oktatásszociológia foglalkozik velük legátfogóbban. Ezen tudományágak alkalmazható elméleti keretet nyújtanak a problémák vizsgálatához és az eredmények értelmezéséhez. A kolozsvári egyetemista ifjúságra éppúgy jellemzőek a nemzetközi trendek mint a más országokban megfigyeltek.
Jelen tanulmány empirikus hátteréül szolgáló kérdőíves kutatás, és annak adatbázisa több tanulmány alapjául szolgált, amelyek nagy része ugyancsak a kolozsvári egyetemisták életkörülményeit és jövőterveit vizsgálta. Célom e tanulmánnyal az, hogy a már meglévő elemzéseket kiegészítsem, a jelenségeket más szemszögből megvizsgáljam, ugyanakkor az ifjúságszociológiai elméletek keretébe elhelyezzem.

» Teljes dolgozat: [PDF]

Vissza

 
 
kapcsolódó
» mi ez?
» rövidítések
» felhívás az ETDK résztvevőihez
 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék