Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia
 

 
 
 
  műhely    » Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia
év 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2017   
szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v x z ö   
címek a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v z ö ü   
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


keresés

szerző:
cím:
kivonat:
szekció:adatlap

Xantus Boróka

» Szekció: Magyar irodalomtudomány — Vallás, nemzet, kulturális identitás
» Bemutatás éve: 2010
» Cím: Mesterember vagy íróművész? Bohémség, újságírás és hivatás kapcsolata a századforduló irodalmában
» Intézmény: BBTE, BtK, magyar nyelvészeti és irodalmi tanulmányok, mesteri képzés, I. év
» Minősítés: 2 díj
» Témavezető: dr. T. Szabó Levente adjunktus, BBTE, BtK, Magyar irodalomtudományi tanszék

» Kivonat:
“A századforduló bohémségét jellemző életmódbeli és művészeti szubverzivitást a polgári normákhoz nem illeszkedő foglalkozásválasztás is kiegészítette: a korban festőket, színészeket, írókat és újságírókat soroltak a bohémek közé, olyan foglalkozásúkat, akiknek a munkája nem kötődött állandó helyszínhez, és annak időtartamát is csak hozzávetőlegesen lehetett mérni. Mindezek közül a köztudatban leginkább az újságírókat asszociálták a bohémséggel, a léha és könnyelmű életmódot tüntetve fel összekötő kapocsként.
A korabeli szépirodalmi szövegek, publicisztikai írások fényében azonban a bohém újságírók szubverzív magatartása nem öncélúan jelenik meg, hanem egy sajátos hivatás- és alkotáseszmény részévé válik. Ez a hivatásfelfogás a munkához kapcsolódó polgári elképzelésekhez, bizonyos modernség-képzetekhez és a művészethez való viszonyában egyaránt értelmezhető. Dolgozatomban ennek a sajátos hivatáseszménynek a kialakulását szeretném alaposabban körüljárni, amely a korabeli újságírás és a bohém életmód közötti kapcsolatot is megvilágítja.“

» Teljes dolgozat: [PDF]

Xantus Boróka-Kinga

» Szekció: Magyar irodalomtudomány - Klasszikus és kortárs magyar irodalom
» Bemutatás éve: 2009
» Cím: A bohémség fogalomtörténetének értelmezhetősége
» Intézmény: BBTE, BtK, magyar-angol szak, III. év
» Minősítés: dicséret
» Témavezető: dr. T. Szabó Levente adjunktus BBTE, BtK, Magyar irodalomtudományi tanszék

» Kivonat:
A bohémség a XIX. századhoz kapcsolható, irodalmi és kulturális jelenség, mely Franciaországban jelent meg először, majd onnan terjedt szét a többi európai országba. Az önmagukat a polgársággal szemben definiáló, de valójában odatartozó bohémek sajátos szubkultúrát alkottak. Peremhelyzetük, szabados életmódjuk és elveik révén határolódtak el a társadalom többi rétegétől. Nem voltak mind művészek, de szoros kapcsolatban álltak a művészettel és az irodalommal.
Dolgozatomban nemcsak a párizsi környezetben megjelenő bohémség jellegzetességeit, hanem a Magyarországon kialakult bohémség jegyeit is vizsgálom. A jelenség Franciaországban már az 1830-as évek óta létezett, de Magyarországra csak a XIX. század második felében jutott el. Az idő- és térbeli törés lehetőséget adott arra, hogy abohémségnek magyar vonásai is kialakuljanak. Míg a modellként szolgáló francia bohémség sajátosságait az 1880-1890-es évek irodalmi és művészeti életére vonatkozó monográfiák alapján bontom ki, addig a magyar jelenség arculatát a korabeli lapok cikkeinek, szépirodalmi írásainak segítségével próbálom körvonalazni.

» Teljes dolgozat: [PDF]

Vissza

 
 
kapcsolódó
» mi ez?
» rövidítések
» felhívás az ETDK résztvevőihez
 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék