Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia
 

 
 
 
  műhely    » Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia
év 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2017   
szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v x z ö   
címek a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v z ö ü   
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


keresés

szerző:
cím:
kivonat:
szekció:címek

e betű: 51 cím


» Egy egyéni fényképállomány adatbázisa. Lehetőségek és korlátok a fényképek rendezésében
» Egy kaland krónikája, A történetalkotás lehetőségei Michelangelo Antonioni A kaland (1960) című filmjében
» Egy kimaradt mondatról — Lehetett-e Állami Székely (vagy Magyar) Népi Együttesről írni 1968 Romániájában?
» Egy mesemondó, két idő, sok kontextus (Vállalkozás Szabó Judit gyűjtésének kiegészítésére)
» Egy mezőfényi sváb származású család etnikai és nemzeti identitásai
» Egy moldvai csángó falu szőlőtermesztésének és borkészítésének technológiai sajátosságai
» Egy nem-arkhimédészi számtest. Analitikus függvények differenciálhatósága. Differenciálegyenletek
» Egy százkét éves emlékünnepség létrejötte
» Egy szövegtípus kontextusa, Gál Géza életének töredékei
» Egy XX. századi irodalomtörténet mozaikjai — Márton László kritikai munkásságából kibontakozó irodalom- és az irodalmi hagyomány szemlélete
» Egy XX. századi néptanító lokális mítosza
» Egydimenziós Kakeya-típusú halmazok a síkon
» Egydimenziós szemcsenövekedés statisztikája
» Egyéni és közösségi panaszénekek az Ószövetségben és a mezopotámiai szövegekben
» Egyfalú szén nanocsövek előállítása és tanulmányozása
» Elbocsátások és ennek alternatívái válság idején
» Elektromágneses hullámok terjedési sebességének a mérése levegőben
» Élelmiszeripari beszállítók válságkezelése - A Romchemicals Kft. esete
» Élet az élet után? Elképzelések a holtak birodalmáról a kanonizált zsoltárirodalom és a mezopotámiai leírások fényében
» Az életkor, nem, tapasztalat, szakértelem hatása az arc- és tárgyfelismerő modulokra
» ELFOGADNÁM?! (A "nem heteroszexuálisokhoz" való viszonyulás Hargita megyében)
» Az előítéletek jelenléte magyar és román kisiskolások körében
» Az előzetes döntéshozatali eljárásról konkrétan
» Élsport amatőr támogatással
» Az ember mellett járó Isten. A gondviselés tematikája a 23. zsoltárban
» Az emlékezés nehézségei. Albumpoétika Márton László Árnyas főutca című regényében
» Emmanuel Lévinas szubjektumfelfogása
» Én és a Másik műve
» Én-közlés és emlékezet
» Az "Én-től a "Te-ig
» Énkonstrukciók és -dekonstrukciók Kukorelly Endre lírájában
» Épületlakó pókok Kolozsváron
» Az erdélyi állatstílus kezdetei - Újabb gondolatok a szkíta-kérdéssel kapcsolatban
» Az erdélyi neotikumi településen belüli temetkezés repertóriuma
» Erdélyi peregrinusok kulturális élményei
» Az erdélyi régiók és megyék munkatermelékenységének vizsgálata a vállalkozói szféra teljesítményével összefüggésben
» Az Erdélyi Római Katolikus Státus újjászervezése 1866 és 1873 között
» Az erdővidéki sajtó alakulása 1903 és 1938 között
» Erdővidéki természetes ásványvíz-előfordulások fiziko-kémiai tulajdonságainak összehasonlító tanulmánya, földtani eredetük függvényében
» Értékesebb a szó, mint maga az ecsetvonás?
» Értelmi akadályozottak problémamegoldó gondolkodásának fejlesztése szöveges feladatokkal
» Értelmi megalapozás, valamint az imádságos és meditatív jelleg váltakozása Casmann meditációkötetében
» Érzelmek és motiváció evolúciós szemszögből
» Az eseménytől a narratív reprezentációig — Egy élettörténet narratív szintaxisa, szemantikája és pragmatikája
» Az esküvői ruhamoly (Tineola bisselliella) sexferomonjának szintézise
» Az északmezőségi lakodalom mozzanatainak legjellegzetesebb dallamai
» Az etnikai identitás kérdése a szamosújvári örménység esetében
» Az eukarióta és prokarióta pikoplankton fotoszintézisének összehasonlító vizsgálata
» Az Európai Parlament szerepe az Unió működésében. Az országjelentések (romániai álláspont)
» Az evangéliumok gyógyításelbeszélései a görög kontextusban
» Explicitációs eszközök L. Frank Baumnak The Wonderful Wizard of Oz című meseregényének fordításában
 
 
kapcsolódó
» mi ez?
» rövidítések
» felhívás az ETDK résztvevőihez
 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék