Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia
 

 
 
 
  műhely    » Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia
év 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2017   
szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v x z ö   
címek a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v z ö ü   
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


keresés

szerző:
cím:
kivonat:
szekció:adatlap

Dénes Gabriella

» Szekció: Katolikus teológia
» Bemutatás éve: 2010
» Cím: (Jó) zsidó-e, aki a Logosról beszél? A korai zsidó irányzatok identitásóvó szándékai - összefogással vagy egymás ellenében
» Intézmény: BBTE, RKTK, didaktikai teológia szak, III. év
» Minősítés: dicséret
» Témavezető: dr. Zamfir Korinna docens, BBTE, RKTK

» Kivonat:
“(Jó) zsidó-e, aki a Logosról beszél? A korai zsidó irányzatok identitásóvó
szándékai — összefogással vagy egymás ellenében
Júdea a maga kicsiny voltában több pártnak és irányzatnak adott otthont. A dolgozatban most csupán néhány ismertebbet vizsgálok, mivel célom elsősorban az, hogy bebizonyítsam, ezek a pártok valamennyien a zsidó identitás őrizői voltak, akár azonos politikai nézeteket vallottak, akár nem. Nem mind ugyanazon értékeket védték s nem is azonos módon, de mindannyiukra szükség volt ahhoz, hogy a mai judaizmus, még ha leginkább rabbinikus, azaz farizeusi alapokon is, kifejlődjön. Az utolsó fejezet, IV. Antiokhosz Epiphanész alakjának leírása pedig egy példa arra, még ha nem is tudjuk, hogy az egymásnak ellentmondó adatok melyik csoport képviselőjének tollából is származnak, az uralkodó csak némely nézetek képviselőinek szemében volt gonosz, mások felfogásuk pártolóját találták benne.“

» Teljes dolgozat: [PDF]

Dénes Gabriella

» Szekció: Katolikus teológia
» Bemutatás éve: 2009
» Cím: Kisebbségi lét - átok vagy áldás? A babiloni fogságban élő izraeliták identitáskrízise és megküzdési stratégiái
» Intézmény: BBTE, RKTK, didaktikai teológia szak, II. év
» Minősítés: 1 díj
» Témavezető: dr. Zamfir Korinna adjunktus BBTE, RKTK

» Kivonat:
"Ott ültünk Babilon folyóvizei mellett és sírtunk, amikor Sionra gondoltunk." (Zsolt 137,1). A 137. zsoltárban leírt élethelyzet nem csupán a Kr. e. VI. században otthonuktól messzire telepített izraelitáknak volt ismerős: azóta is minden nép kisebbségiként vagy befogadóként szembesülhetett a száműzöttség problémájával. Akiket hazájuk elhagyására kényszerítenek, erős válságon mennek át, mely emberi egzisztenciájuk legmélyéig érinti őket. Dolgozatomban a Júdából Babilonba hurcolt izraeliták helyzetét, az általuk átélt különböző, elsősorban kulturális és vallási vonatkozású konfrontációkat tárgyalom, illetve a kisebbségi helyzetbe került zsidóságnak a vallási és nyelvi elnyomásra adott három fő reakciótípusát vizsgálom. Célom bemutatni, hogy egy nép, amelytől minden emberileg lehetségest elvesznek, hogyan küzd meg e helyzettel. Szeretném ugyanakkor a Babilonról a Szentírásban és a kereszténység tudatában élő negatív kép mellett felmutatni ennek az időszaknak a pozitív vonatkozásait is.

» Teljes dolgozat: [PDF]

Vissza

 
 
kapcsolódó
» mi ez?
» rövidítések
» felhívás az ETDK résztvevőihez
 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék