Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia
 

 
 
 
  műhely    » Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia
év 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2017   
szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v x z ö   
címek a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v z ö ü   
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


keresés

szerző:
cím:
kivonat:
szekció:címek

k betű: 64 cím


» Kadmium szorpciója hidroxiapatit alapú anyagokra
» A Kakeya-problémakör
» Kapcsolatok
» A kar mint „védőkorlát”
» A kárpátaljai magyarok életének lenyomata, a csehszlovák korszakban, a korabeli helyi magyar sajtó anyagai alapján (az első évtized)
» Kéjnők Nagyváradon a XIX. század végén és a XX. század elején
» Kelet harca
» Kén- és nitrogéntartalmú heterociklusok szupramolekuláris kémiája
» A keresztény (jó) halálkép a középkori irodalomban
» Kertvárosiasodási folyamat Kolozsvár környékén
» A két világháború közötti erdélyi magyar képzőművészet
» Kétféle vizinövény válaszreakcióinak összehasonlítása a vízminőség változásakor
» Kettős kötődés? - Bródy Sándor kolozsvári évei és irodalomszemlélete
» A kezilabda es a flow
» A kézművesség határán
» A kézművesség határán - Egy kapcsolatokra épülő vállalkozás
» Ki emlékszik Emmet Rayre? Önreflexivitás Woody Allen A világ második legjobb gitárosa (1999) című filmjében
» Kié a kolozsmonostori uradalom? - avagy a Római Katolikus Státus tanulmányi alapjához tartozó birtok kialakulása a kezdetektől 1868-ig
» A kiengesztelődés szentségének nehézségei
» A kígyó szimbólumának vallástörténeti megközelítése
» Kína külkereskedelme - Kína komparatív versenyelőnye ipari termékek vonatkozásában
» Kínálat és kereslet a Gyulafehérvári Főegyházmegye ifjúságpasztorációs piacán
» Kinek higgyek? Esettanulmány a középkori források szavahihetőségéről Hunyadi János életútjával példázva
» Kirulyfürdő - egy mérés, egy óra
» Kis- és középvállalkozások Románia régióiban
» Kisebbségi lét - átok vagy áldás? A babiloni fogságban élő izraeliták identitáskrízise és megküzdési stratégiái
» A kisvállalkozások reklámszemlélete
» Kizökkent-e a filozófia?
» Klaszterező automatizált sajtóközlemény-továbbító rendszerek
» Klerikus és laikus együttműködése a plébánián a hatályos jog szerint
» A klímaváltozás mezőgazdasági hatásainak vizsgálata Romániában
» Koalíciók alakulása komplex hálózatokban
» Kodály Zoltán: 150. genfi zsoltár és a bibliai 150. zsoltár összehasonlítása
» Kódkövetés az oktatásban
» A kognitív struktúrák elemzése a politikai kommunikáció feldolgozásában
» Kognitív térképek - kolozsvári I. és IV. éves hallgatók körében
» Kolozsvári egyetemisták származása és jövőtervei gazdasági és kulturális tőke függvényében
» A kolozsvári Farmec Rt. gazdálkodásának pénzügyi, likviditáselemzése az éves beszámolók alapján
» A kolozsvári Karolina kórház ravatalozókápolnájának üvegfestményei
» A kolozsvári Marianum tan- és nevelőintézet története az első világháború végéig
» A kolozsvári szakkollégiumok sajátosságai
» A kolozsvári színház belső működési rendszere a szabadságharctól a kiegyezésig terjedő időszakában
» A Kolozsvártól délre eső zöldövezet (Gálcser—Páter-gerinc) szeméttérképe
» Kommunikáció a betonfalak között
» Kommunikáció a zene nyelvén. N. A. Rimszkij-Korszakov: Seherezádé
» Kommunikáción alapuló problémamegoldás raj robotikába
» Konfirmáció Mérán - Egy mérai ünnep bemutatása
» Konfliktuskezelés Bosznia-Hercegovinában
» Kooperativitás vizsgálata fogolydilemma játékkal arc szépség és szociális státus függvényében
» Korszerű adatelemzési módszerek az alvás-elektrofiziológiában
» 1968 — Kovászna megye, egy folyamat vége, egy új út kezdete
» A kozmopolitizmus képzetei és az összehasonlítás módszertana az Acta Comparationis Litterarum Universarum c. folyóiratban
» Kulináris titkok a rómaiaknál. Kísérleti tanulmány
» A kultúra és az üzleti jog kapcsolata
» Kultúraváltozó - Társadalmi kategóriánként változó kultúra
» Kultusz és irodalom egy kéziratos Szent Korona-történetben
» Kupac típusú adatszerkezetek
» Különböző hőkezelésnek alávetett hús- és tejtermékek kéntartalmú aminosav enantiomereinek meghatározása HPLC segítségével
» Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz
» Közép-Nyárádmente középkori templomai
» A középső és késő bronzkor korszakváltásának kulturális sajátosságai Székelyudvarhely környékén. A kadicsfalvi rét lelőhelyelemzése
» Közepsúlyos értelmi akadályozott felnőttek nagy- és finommozgásainak fejlesztése
» A közösségi jog alkalmazása a tárgyalótermekben. Együttműködés a nemzeti bíróságok és az Európai Közösségek Bírósága között a közösségi jog hatékony érvényesítése érdekében
» Közösségi környezetvédelmi szabályzás Románia szemszögéből
 
 
kapcsolódó
» mi ez?
» rövidítések
» felhívás az ETDK résztvevőihez
 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék